TopTéma ČNOPK: #PartnersForSustainability

ČNOPK založila platformu, která má jejím členským firmám pomoci ještě lépe skloubit ekonomickou konkurenceschopnost s ekologickou a sociální odpovědností.

Všechny termíny a novinky k TopTématu najdete na webu: www.partnersforsustainability.cz

Zakládající partneři

Noví partneřiRůst sám o sobě nepředstavuje trvalou hodnotu: Přední firmy podepsaly memorandum o udržitelnosti a vyzývají vládu k jednání

10.02.2021 - Šéfové dvanácti významných mezinárodních firem z osmi různých oborů se ve společném memorandu Driving Sustainability naléhavě vyslovili pro přechod k udržitelnému hospodářství. Podniky se zavazují k podnikatelské činnosti, která snižuje emise CO2, šetří přírodní zdroje a usiluje o co možná nejrozsáhlejší zavádění principů cirkulární ekonomiky. Signatáři dále vyzývají českou vládu, aby cíle v oblasti udržitelnosti co nejrychleji zapracovala do strategických dokumentů České republiky a aktivně podporovala jejich prosazování, například při veřejných výběrových řízeních. » více


V kostce

Česko-německá obchodní a průmyslová komora nabízí svým členským firmám partnerství k TopTématu:

#PartnersForSustainability


Jedná se o platformu, která má partnerským firmám pomoci ještě lépe skloubit ekonomickou konkurenceschopnost s ekologickou a sociální odpovědností.

Mimo jiné prostřednictvím:
# diskuze aktuálních překážek, kterým společnosti čelí na cestě k udržitelnosti
# výměny konkrétních „best practices“ a vzájemné inspirace
# intenzivní komunikace této platformy směrem k veřejné a politické sféře

Aktivity

ThinkTank

●  ThinkTank je iniciativou, která má vést k definování společných cílů a standardů udržitelného hospodářství.

●  V konstruktivním a otevřeném dialogu chceme diskutovat o možných krocích k udržitelnému hospodaření, společných principech a jejich kontrolních mechanismech.

●  Součástí ThinkTanku jsou tzv. decision makers a experti z partnerských firem. Další aktéry ThinkTank případně přizve.

Memorandum

s vyjádřením závazku

●  Výstupem zasedání ThinkTanku je memorandum se společně stanovenými principy a závazky, které svým podpisem stvrdí CEO partnerských firem, a tím dají jasný signál veřejnosti i politické reprezentaci.

●  Dokument by měl obsahovat také kontrolní mechanismy.

Best Practice Tour

● V rámci tour předvedou partnerské firmy své best practices na poli udržitelného rozvoje ostatním partnerům platformy a dalším členským firmám, zástupcům veřejné správy i médií.

● Formát: denní tour se zastávkami u několika partnerských firem, které představí své příklady dobré praxe (návštěva/výklad/diskuze).

● Doprovodně na webu ČNOPK vznikne katalog udržitelných řešení s projekty partnerů, tipy a nástroji.

 

Sustainability Conference

●   Keynotes / workshops / burza projektů

●   Dialog s inovátory: české a německé startupy představí svá řešení z oblasti green economy a CSR

●   „Best Project“: hlasování publika o nejlepší projekt

 

 

 


ARCHIV

TopTéma ČNOPK 2019 - Umělá inteligence

Spojit inovace, strategie a konkrétní aplikace z Německa, České republiky a regionu střední a východní Evropy. To je cílem TopTématu ČNOPK 2019.

Industry + AI = Competitiveness


ČNOPK chce společně s inovativními firmami (velkými a středními) a svými rozsáhlými zkušenostmi ve startupové komunitě představit nejnovější vývoj v Německu, České republice a regionu střední a východní Evropy a podpořit konkrétní spolupráce.

Umělá inteligence proto byla v hledáčku konference "AI Fórum" 24.10.2019 v pražské Hauch Gallery a také čtvrtého ročníku startupové soutěže „Connect Visions to Solutions“.

Spojujeme ty, kteří již dnes pracují na řešení budoucnosti:

inovátory | vysoký a střední management | odborníky


Chytrá krabička předvídá závady na strojích: Soutěž Connect Visions to Solutions ovládl český startup 4dot Mechatronic Systems

NEWS 25. října 2019: Vítězem mezinárodní startupové soutěže Connect Visions to Solutions se stal český 4dot Mechatronic Systems. Ve čtvrtek ho vybrala porota na Winners´ Night v pražské Hauch Gallery ze čtyř finalistů, kteří jí odprezentovali svá řešení z oblasti umělé inteligence. Přihlášku do čtvrtého ročníku startupového klání Česko-německé obchodní a průmyslové komory (ČNOPK) poslalo téměř 200 mladých firem z 30 zemí. » <link cz newsroom news news-detail chytra-krabicka-predvida-zavady-na-strojich-soutez-connect-visions-to-solutions-ovladl-cesky-startu _self>Tisková zpráva

Soutěž Connect Visions to Solutions startupům otevírá dveře na globální trh. Letos se zaměří na umělou inteligenci

NEWS 18. července 2019: Mezinárodní startupová soutěž Connect Visions to Solutions vstupuje do čtvrtého ročníku. Ten zcela ovládne umělá inteligence. Pro partnery soutěže Bosch, Siemens, Škoda Auto a hlavní město Praha hledá inovativní řešení na bázi AI. Mladé firmy a studenti z celého světa se do soutěže pořádané ČNOPK můžou hlásit do 31. srpna 2019. » Tisková zpráva

Apply for the contest


#Innovation Tour Israel, 15.–19.06.2019

Všechno v pohybu, všude nápady, startupeři, výzkum a podnikání – Izrael je hotspot inovací. Podnikaví, flexibilní, schopní improvizovat, otevření, přímí a pragmatičtí – takoví jsou tamní lidé. O tom se mohly ČNOPK a její členské firmy na vlastní kůži přesvědčit přímo na místě při „Innovation Tour Israel“. Delegace ČNOPK navštívila startupy, akcelerátory, investory a inovační laboratoře globálních firem v Tel Avivu a Jeruzalémě. » Nechte se inspirovat našimi příspěvky!