Firma měsíce - duben 2021

© BASF
BASF spol. s r.o., Praha 8, Sokolovská 668/136d

Společnost BASF spol. s r.o., dceřiná společnost BASF SE, patří k předním firmám chemického průmyslu v České republice. Na tuzemském trhu je aktivní již od roku 1991 a distribuuje celý sortiment inovativních a udržitelných výrobků skupiny BASF.

Portfolio BASF čítá přes 45 000 produktů, které se používají mimo jiného k ochraně plodin, v automobilovém průmyslu nebo elektronice. BASF je globálním průkopníkem udržitelnosti. Aktivně prosazuje principy cirkulární ekonomiky – od roku 1990 snížila své celkové emise o 50 % a jako první chemická společnost na světě poskytne transparentní emisní údaje všech svých produktů.

Společnost BASF spol. s r.o. je v České republice aktivní
už 30 let. V roce 2020 zaměstnávala více než 60 zaměstnanců
a dosáhla obratu 623 milionů eur. Je hrdou součástí největšího chemického koncernu na světě s celkovým obratem 59 miliard eur.
 

www.basf.cz


Covidová krize překvapivě akcelerovala prosazení vize bezemisní ekonomiky v celosvětovém měřítku. BASF hraje v této přelomové chvíli klíčovou roli a je odhodlána pomoci svým partnerům na všech kontinentech v dosažení společného cíle. Tím bude pro následující období udržitelný růst. BASF jako technologický lídr nabízí své know-how a zve k široké a konstruktivní mezioborové spolupráci.

 

Filip Dvořák

Managing Director BASF spol. s r.o.

Chemie pro udržitelnou budoucnost

© BASF

Ve společnosti BASF tvoříme chemii pro udržitelnou budoucnost. Jsme přesvědčeni, že udržitelnost a prosperita mohou jít ruku v ruce. Proto neustále investujeme do výzkumu a vývoje inovativních a ekologicky šetrných řešení s vysokou přidanou hodnotou. Na českém trhu se naše udržitelné produkty podílejí na digitalizaci zemědělství či na snižování emisí z dopravy.

© BASF

Ve svém podnikání kombinujeme hospodářský úspěch s ochranou životního prostředí a společenskou odpovědností. Zabezpečujeme prodej široké škály produktů. Ta zahrnuje chemikálie, plasty, přípravky na ochranu rostlin, vitamíny a produkty pro výživu zvířat. Více než 110 tisíc zaměstnanců koncernu BASF přispívá k úspěchu našich zákazníků prakticky ve všech odvětvích téměř po celém světě. Dlouhodobě se BASF řadí mezi nejinovativnější společnosti v chemickém průmyslu. Věříme, že inovace založené na chemii sehrávají důležitou roli při překonávaní výzev naší doby.

 

Abychom dosáhli našich cílů, posilujeme naše výsledky v oblasti inovací a operací jakožto předního výrobce chemikálií a provozovatele závodů. Využíváme digitální technologie a údaje, abychom vytvořili další přidanou hodnotu pro nás a naše zákazníky. Jako člen Evropské bateriové aliance jsme partnerem výrobců automobilů i Evropské unii v zavádění mobility budoucnosti. Od roku 2017 strategicky posilujeme lokální produkci bateriových materiálů. Vedle toho zavádíme převratné technologie, například metodu přidávání biomasy do stávajících výrobních postupů v chemickém průmyslu nebo termochemickou recyklaci plastů. Oba tyto projekty již našly tržní uplatnění.

© BASF

V novém procesu se jako vedlejší produkt vyrábí vysoce čistý granulovaný uhlík.

© BASF

Použité pneumatiky, které New Energy zpracovává na pyrolýzní olej. Společnost New Energy dodává společnosti BASF až 4 000 tun pyrolýzního oleje ročně. 

Za významnou událost loňského roku považujeme spuštění pilotního reaktoru pro pyrolýzu methanu, což je významný krok směrem k průmyslové bezemisní výrobě vodíku, a úspěšné uvedení prvních produktů z řady Ccycled, jež uvádějí myšlenku cirkulární ekonomiky do praxe. V zemědělství pomáháme pěstitelům po celém světě splnit rostoucí nároky na udržitelnost i produktivitu a zároveň čelit měnícím se klimatickým podmínkám. Neustále rozšiřujeme naše portfolio a zdokonalujeme naši organizaci tak, aby lépe vyhovovala potřebám zákazníků.

V boji proti klimatickým změnám a globálnímu oteplování jsme se rozhodli omezit celkové emise skleníkových plynů z našich výrobních závodů a naše nákupy energie na úroveň z roku 2018 a zároveň zvýšit objem výroby. Jinými slovy, chceme oddělit emise skleníkových plynů od organického růstu. Stanovili jsme také cíle v oblasti bezpečnosti pro lidi a životní prostředí. Prioritou jsou pro nás také portfolio udržitelných produktů, zodpovědné zakázky, trvale udržitelné 

hospodaření s vodou, angažovanost zaměstnanců a začlenění diverzity. Úlohou těchto cílů je nasměrovat naše podnikání do udržitelné budoucnosti a zároveň přispět k realizaci cílů OSN v oblasti trvale udržitelného rozvoje (SDG). Zaměřujeme se na otázky, ke kterým můžeme jako společnost významně přispět, jako je například ochrana klimatu, trvale udržitelná spotřeba a výroba, či boj proti hladu.

V rámci společensky odpovědného podnikání se společnost BASF spol. s r.o. od roku 2012 intenzivně věnuje podpoře vzdělávání v oblasti přírodních věd. Za tímto účelem jsme spustili vlastní projekt Kids' Lab Abrakadabra. Ten má za cíl přiblížit chemii a přírodní vědy dětem ve věku od 6 do 12 let pomocí zábavných vzdělávacích pokusů. V laboratoři, kterou jsme zřídili a provozujeme ji v Národním technickém muzeu v Praze, se z dětí stávají malí vědci, jimž chemie doslova ožívá pod rukama. Abychom žákům, učitelům a také rodičům usnadnili učení chemie i během covidové pandemie, rozhodli jsme se v rámci našeho dalšího vědeckého programu Chemgeneration sdílet vzdělávací seriál s bezpečnými experimenty, které si snadno uděláte i sami doma.

  • © BASF
  • © BASF
  • © BASF
  • © BASF

Skupina BASF v číslech

•  6 závodů typu Verbund, které v souladu s firemní filozofií fungují na principech cirkulární ekonomiky, a dalších 241 výrobních závodů

•  59,1 mld. eur – celkový obrat v roce 2020

•  2 mld. eur – loňské investice do R&D

•  950 podaných patentů v uplynulém roce

•  110 302 zaměstnanců

•  přes 90 000 zákazníků z různých sektorů a téměř v každé zemi

BASF spol. s r.o.

•  30 let na trhu

•  60 zaměstnanců

•  623 milionů eur – obrat v roce 2020 (+10,6 %)

•  více než 800 zákazníků z různých sektorů

•  přibližně 14 000 absolventů vzdělávacího projektu Kids’ Lab Abrakadabra

Podívejte se na » všechny firmy měsíce!

 

Chtěli byste také představit svou firmu?
Více informací naleznete » zde