Přihláška: Business Breakfast: Řízení měnového rizika v kontextu firemní strategie 2024/2025

Speed Business Meeting | 26.03.2024

Fields marked with * are mandatory!

Business Category:*

I am a member of:*

Price:*

Consent:*

GDPR:*

Po zpracování Vašeho dotazu nebo po skončení účelu, ke kterému byla data shromážděna, budou z našeho systému vymazána.

Přečtěte si také naše  prohlášení  o ochraně osobních údajů