Přihláška: Business Breakfast: Řízení měnového rizika v kontextu firemní strategie 2024/2025

Přihláška: Business Breakfast: Řízení měnového rizika v kontextu firmení strategie 2024/2025

Fields marked with * are mandatory!

Consent:*

GDPR:*

Po zpracování Vašeho dotazu nebo po skončení účelu, ke kterému byla data shromážděna, budou z našeho systému vymazána.

Přečtěte si také naše  prohlášení  o ochraně osobních údajů