Tržní potenciál & digitální technologie

Pro ČNOPK hrají v rámci projektů i při poskytování individuálních služeb důležitou roli vybrané obory hospodářství a branže s velkým potenciálem.

© Getty Images/Thossaphol

Dosud se kompetence pro jednotlivá hospodářská odvětví nacházely na různých místech v organizaci a byly využívány pouze v rámci určitých projektů. U ostatních projektů pak byly využity jen z části nebo dokonce zůstaly zcela nevyužity.

Kompetenční centra

Specializovaná kompetenční centra poukazují na oblasti, ve kterých je potřeba posílit kompetence, abychom mohli v budoucnu lépe reagovat na požadavky našich zákazníků

• Inovativní technologie

• Energetika & životní prostředí

• Potravinářství

• Strojírenství & automotive

© Getty Images/Bogdanhoda

Inovativní technologie

Zažíváme čtvrtou průmyslovou revoluci a s ní spojené nezadržitelné propojování virtuálního a reálného světa průmyslové výroby (Průmysl 4.0). Tento vývoj přináší radikální změny ve velkých i malých firmách všech odvětví. Inovace, komunikace, flexibilita, produktivita a time to market – to vše je nově definováno. Česká republika i Německo jsou tradičně průmyslové země a tento vývoj je pro ně klíčový. Sázka na výzkum a vývoj a využívání nejmodernějších technologií a inovativních řešení je cesta, jakou si firmy mohou zajistit konkurenceschopnost.

Kompetenční centrum pomáhá firmám z ČR a z Německa při zkoumání nových příležitostí pro jejich byznys a zprostředkovává přímý kontakt do výzkumné a startupové scény na obou stranách hranice.

Pro další informace se obraťte na Martinu Jaklovou, Tel.: +420 221 490 364.

↑ nahoru

© Getty Images/cirano83

Energetika & životní prostředí

Kompetenční centrum Energetika & životní prostředí bylo vytvořeno za účelem aktivně a flexibilně reagovat na požadavky trhu a na poptávky německých firem. Cílem tohoto kompetenčního centra je vytvoření platformy, která bude sloužit nejen k podpoře a zprostředkování nových obchodních a odbytových příležitostí, ale také k vzájemné výměně zkušeností, nových technologií ke spolupráci v oborovém výzkumu a vývoji. Česko-německý transfer technologií je velmi významný pro rozvoj vzájemných česko-německých obchodních vztahů a tento obor nabízí velký potenciál.

Díky širokému spektru našich služeb můžeme Vaší firmě nabídnout podporu a poradenství ve všech otázkách vstupu na německý trh. Servisní značka zahraničních hospodářských komor DEinternational je zárukou kvality a profesionálních služeb po celém světě.

• Podpora exportu energeticky efektivních technologií  » vice informací

Pro další informace kontaktujte prosím Martinu Jaklovou, tel.: +420 221 490 364.

• kurz Manažer pro energetiku - European EnergyManager (EUREM) » více informací

• vzdělávací projekt pro mladé pracovníky Energy Scouts CZ » více informací

↑ nahoru

© Getty Images/hlphoto

Potravinářství

Čeští spotřebitelé znovu dostali chuť na dobré jídlo. Češi vydávají za potraviny zhruba pětinu svých spotřebních výdajů. Spotřeba biopotravin na hlavu se například v posledních deseti letech zečtyřnásobila.

Prostřednictvím našeho kompetečního centra podporujeme jak německé podniky agrárního a potravinářského průmyslu při vstupu na český trh nebo při rozšíření jejich aktivit na českém trhu, tak i místní obchodníky s potravinami a importéry, mající zájem o německé potraviny.

Další informace Vám poskytne René Harun, tel.: +420 221 490 302.

↑ nahoru

© Getty Images/omada

Strojírenství & Automotive

Automobilový průmysl v Německu je největší v Evropě a je znám ve světě jako místo inovativních výrobců automobilů a dodavatelů do tohoto průmyslu. Německo je s odstupem největší evropský výrobní a prodejní trh. Má špičkovou infrastrukturu pro výzkum a vývoj, kompletně integrovaný hodnotový řetězec a vysoce kvalifikovanou pracovní sílu.

Automotive je v Německu největším průmyslovým odvětvím. V roce 2017 vykázalo obrat ve výši 423 miliard EUR, což je zhruba 20% celkového příjmu německého průmyslu. Německo je evropský automobilový trh číslo jedna, což představuje více než 30% všech vyrobených osobních automobilů (5,65 milionu) a přibližně 20% všech nových registrací automobilů (3,44 milionu). (Zdroj: GTAI, VDA 2018)

Strojírenství je druhým největším a nejinovativnějším odvětvím v Německu. Dominantní silou jsou malé a střední firmy, které nabízejí individualizované produkty a malé série výrobků. Se 6 419 firmami a více než 1 milionem pracovníků jde o největší odvětví v Německu co do úrovně aktivity. Dle úrovně obratu se jedná o druhý největší sektor - generuje 230 miliard eur (2015). Úroveň obratu se v uplynulém desetiletí zvýšila přibližně o 70%. (zdroj: GTAI)

Prostřednictvím kompetenčního centra "Strojírenství a automotive" ukazujeme nové příležitosti a zprostředkováváme českým a německým firmám nové obchodní a prodejní příležitosti.

Pro další informace se obraťte na Martinu Jaklovou, Tel.: +420 221 490 364.

↑ nahoru