IT-služby

SentiSquare

Proof of concept instalace

Naše firma SentiSquare nabízí slevu na testovací implementaci. Pokud se rozhodnete využít naše služby, nabízíme slevu 50% na POC (Proof of concept) instalaci.

Kontakt:

Jan Tichý
608550338
tichy@sentisquare.com

www.sentisquare.com

ANASOFT, s.r.o.

Analyticko-konzultační audit optimalizace výroby a logistiky ZDARMA pro členy ČNOPK

ANASOFT je mezinárodní software house poskytující široké portfolio řešení a technologických inovací s mezinárodním přesahem včetně komplexní správy IT, bezpapírové kanceláře, správy nemovitostí nebo kyberbezpečnosti a vývoje softwaru na míru. Smart Industry divize řídí projekty digitální transformace průmyslových podniků a implementace inovací a technologií Průmyslu 4.0 do logistických a výrobních procesů. Nabízíme konzultačně-analytický audit pro společnosti, které mají zájem zjistit možnosti optimalizace a zvýšení efektivity svých výrobních, logistických nebo jiných procesů (kontrola kvality, údržba, sbíraní dat, monitoring procesů).

Na základě poskytnutých relevantních údajů budou definovány základní parametry možného řešení (KPI, ROI, míra optimalizace provozních nákladů) ve formě indikativní analýzy. Analyticko-konzultační audit poskytne odpovědi na otázky, jaká reální úspora se dá očekávat na od digitalizace vybraných procesů nebo řízení materiálových toků, o kolik procent je možné zvýšit výkonnost výrobního provozu nebo vnitropodnikového zásobování, jak zvýšit kvalitu vyráběních produktů, jak zabezpečit včasné dodávky (JIT) nebo jak efektivně optimalizovat přepravně-distribuční procesy.

Indikativní analýza:

  • O kolik procent je možné zvýšit výkonnost výroby nebo logistiky digitalizací?
  • Jak minimalizovat prostoje?
  • Kolik je možné ušetřit na provozních nákladech automatizací?
  • Jakým optimalizačním potenciálem disponuje podnik?

Kontakt:

Martin Kudláč
+421 232 234 313
Martin.Kudlac(at)anasoft.com
www.anasoft.cz