Vzdělávací kurz Specialista pro průmysl 4.0

Účastníci kurzu se naučí rozpoznat potenciál průmyslu 4.0 pro výrobu a logistiku a vytvářet konkrétní návrhy pro implementaci principů průmyslu 4.0. Získají také znalosti nezbytné pro úspěšnou realizaci a řízení projektů průmyslu 4.0.

© Getty Images/sturti

Po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky získají absolventi certifikát „Specialista pro průmysl 4.0“.

Cílová skupina: Zaměstnanci výrobních podniků, kteří jsou zapojeni do realizace projektů průmyslu 4.0 nebo tyto projekty plánují a koncipují.

Obsahová náplň

Základy průmyslu 4.0

 • Základy průmyslu 4.0
 • Předpoklady pro zavedení průmyslu 4.0
 • Typické oblasti pro aplikaci principů průmyslu 4.0
 • Průmysl 4.0 jako průmyslová revoluce
 • Trendy

Propojené obchodní modely ve výrobě a v logistice

 • Nadřazené technologie
 • Technické rámcové podmínky značení výrobků a dílů
 • Obchodní modely
 • Přenos dat
 • Supply chains a supply chain management
 • Logistika a supply chain v digitálním světě
 • Případy užití
 • Propojená práce v digitálním dodavatelském řetězci

Technologie pro implementaci průmyslu 4.0

 • Kyberneticko-fyzické systémy
 • Senzorika, aktorika, procesorika
 • Analýza dat, zdroje dat
 • Softwarové aplikace
 • Rozhraní člověk – stroj

Charakter a organizace práce v době digitální transformace

 • Člověk – technika – organizace
 • Digitalizace a změna práce
 • Tradiční versus agilní metody práce

Závěrečná práce, její prezentace a obhajoba

Délka kurzu: 104 vyučovacích hodin (13 dní)

Kurz je rozdělen do 6 výukových bloků v 3 – 4týdenních intervalech, ukončen je prezentací a obhajobou závěrečné práce.

Termín konání: Termín bude vypsán podle aktuálního zájmu, resp. po naplnění minimálního počtu účastníků. Informujte nás o svém zájmu o tento kurz.