Mezinárodní zkouška z hospodářské němčiny (PWD)

ČNOPK nabízí ve spolupráci s Goethe-Institutem možnost složení mezinárodní jazykové zkoušky PWD (Prüfung Wirtschaftsdeutsch International). Zkouška z hospodářské němčiny je určena všem, kteří chtějí získat oficiální a mezinárodně platný certifikát potvrzující velmi dobré znalosti hospodářského jazyka (min. úroveň C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky).

© iStock.com/vm

Zkouška se skládá ze čtyř částí - tří písemných (porozumění čtenému a slyšenému textu, písemný projev) a jedné ústní.

Uznání zkoušky

Tato zkouška je zaměstnavateli uznávána jako doklad vysoké úrovně znalostí profesního a odborného jazyka v hospodářské sféře.