Young Energy Europe - podcasty

Jsou mladí a ve své firmě chtějí přispět k ochraně klimatu a snížení energetických nákladů. Zapojili se proto do projektu Young Energy Europe, který je financován Evropskou iniciativou na ochranu klimatu. Během kurzu, který organizuje ČNOPK, se dozví, jak efektivně využívat energetické zdroje, jak odhalit skryté žrouty energie a jak snížit uhlíkovou stopu svého podniku. Pro svou firmu již v průběhu kurzu zpracují konkrétní praktický projekt, který je v mnoha případech následně realizován. Nejzajímavější projekty představují absolventi kurzu v následujících podcastech.

Anchor.fm
Spotify

Apple Podcasts


#16

Tomáš Kaulfus a Viliam Kolesár, ŠKODA AUTO a.s.

Tým ze společnosti Škoda Auto a.s. ve složení Renata Bittnerová, Petr Dočekal, Tomáš Kaulfus a Viliam Kolesár dokládá svým projektem, že také efektivní využívání zdrojů významně přispívá k úsporám nejen materiálovým, ale i úsporám energií, a tím i snižování emisí CO2.  Zároveň ukázali, že i poměrně snadná a nenákladná opatření mohou přinést velké úspory. Po vytipování vhodných dílů - výřezů ocelového plechu - navrhli systém, jak umožnit využití tohoto materiálu v režimu „re-use“ místo současné prosté recyklace. Do režimu přímého materiálového využití by se po dokončení projektu mohlo přesunout až 500 t kovového odpadu, který je v současné době recyklován ve slévárně. Tento projekt je bezprostředně realizován a bude možné ho následně rozšířit i na další koncernové společnosti ŠKODA AUTO a.s., která byla v roce 2023 hlavním partnerem projektu YEE.

Délka podcastu: 16 minut 59 sekund

přehrát podcast #16

#15

Žít udržitelně #LIKEABOSCH - Pavel Roman, vedoucí oddělení korporátní komunikace Bosch ČR

Žít udržitelně #LIKEABOSCH – je mottem nadnárodní společnosti Bosch Group. S odhodláním ho plní také dceřiné pobočky v Česku, kde společnost Bosch mimo jiné investuje do obnovitelné energetiky i rozvoje elektromobility. A snaží se dosáhnout společného cíle – uhlíkové neutrality. Svými aktivitami na poli udržitelnosti chce navíc inspirovat i ostatní a stala se proto hlavním partnerem kurzu YEE v České republice pro rok 2022.

Délka podcastu: 25 minut 42 sekund

přehrát podcast #15

#9

Jan Bílek, PREOL a.s.

Vítězem kurzu Young Energy Europe v České republice 2020 se stal Jak Bílek z firmy Preol. Získal ocenění za svůj projekt, který se zabýval dvěma oblastmi. V první části řešil, jak využít odpadní teplo kondenzátu z výroby pro ohřev teplé vody v administrativní budově. Tento projekt by měl být v příštím roce realizován. V druhé zatím spíše vizionářské části svého projektu se zabýval možnostmi zachytávání a ukládání oxidu uhličitého, který jeho firma produkuje. O možných metodách ukládání CO, ale i o mnohém dalším, uslyšíte v tomto podcastu.
Délka podcastu: 17 minut 28 sekund

přehrát podcast #9

#8

Zdeněk Zejda, Lidl Česká republika v.o.s.

I když se snaží energiemi šetřit a chovat se úsporně, stále pro svou činnost firmy mnoho energie potřebují. Abychom se chovali co nejšetrněji k životnímu prostředí, můžeme se pokusit získat co největší množství této energie z obnovitelných zdrojů. Z toho vycházel Zdeněk Zejda ze společnosti Lidl, který ve svém projektu navrhl vybudování vlastní fotovoltaické elektrárny na střeše nového logistického centra firmy. Povídáme si s ním o tom, jaká úskalí je třeba překonat a co projekt přinese.
Délka podcastu: 15 minut 41 sekund

přehrát podcast #8

#7

Jan Kuzdas, Agrostroj Pelhřimov, a.s.

Zrealizován a dokonce následně i rozšířen byl projekt, který v rámci kurzu vypracoval Jan Kuzdas pro firmu Agrostroj Pelhřimov. Navrhl systém využívání odpadního tepla z kompresorů pro ohřev teplé užitkové vody. Za projekt získal druhé místo v úvodním ročníku kurzu a opatření bylo v podstatě ihned realizováno. V našem dalším podcastu jsme s ním mluvili o jeho projektu, o dalších úsporných opatřeních realizovaných ve firmě Agrostroj Pelhřimov i o zkušenostech, které si z kurzu Young Energy Europe odnesl.
Délka podcastu: 13 minut 11 sekund

přehrát podcast #7

#5

Pavel Novotný, Ivo Koláček, Martin Fiala, BOSCH DIESEL s.r.o.

Hned tři úsporná opatření navrhli energetičtí scouti ze společnosti BOSCH DIESEL, pánové Novotný, Koláček a Fiala. I jejich projekt patřil k těm, které v roce 2020 ocenila odborná porota. O navržených opatřeních v oblasti osvětlení, úspoře vody díky využívání vody zachycené v retenční nádrži i úsporách dosažených díky instalaci tepelného čerpadla, ale také o dalších zkušenostech v oblasti úsporných opatření si s nimi povídáme v tomto podcastu.
Délka podcastu: 18 minut 16 sekund

přehrát podcast #5

#3

Pavel Novotný, Ivo Koláček, Martin Fiala, BOSCH DIESEL s.r.o.

Plýtvání potravinami je dnes poměrně diskutovaným tématem. Při pěstování, zpracování, dopravě a distribuci těchto nevyužitých potravin bylo zbytečně spotřebováno velké množství energií a byl vyprodukován a do ovzduší vypuštěn oxid uhličitý. Z toho vycházel ve svém projektu úspěšný tým firmy Penny Market, konkrétně Anežka Vagnerová, Matěj Houdek a Tomáš Fara. S panem Houdkem jsme si povídali o přistupu k problematice úspor, o ochraně klimatu a o řešeních, která tým navrhl pro svůj obchodní řetezec.
Délka podcastu: 15 minut 23 sekund

přehrát podcast #3

#1

Kateřina Kleinová, Lear Corporation s.r.o.

O tom, že i při vynaložení minimálních investic lze dosáhnout velkých úspor, si povídáme s paní Kateřinou Kleinovou, která se svými kolegyněmi ze společnosti Lear s výrobním závodem v Ostrově u Stříbra zvítězila s projektem z oblasti podnikové mobility v prvním ročníku kurzu Young Energy Europe v ČR v roce 2018. Ve svém projektu se zabývaly optimalizací dopravy zaměstnanců do práce, a v podstatě pouze její reorganizací dosáhly nečekaných úspor CO2 i finančních prostředků.
Délka podcastu: 13 minut 32 sekund

přehrát podcast #1


Pomáhají mladým zaměstnancům zefektivnit ve firmách využívání energie a dalších zdrojů a snížit tak finanční náklady i uhlíkovou stopu. Stali se lektory kurzu Young Energy Europe; projektu, který je financován Evropskou iniciativou na ochranu klimatu (EUKI). Na konci kurzu, který organizuje ČNOPK, pak společně vybírají nejlepší projekty, které v rámci kurzu absolventi zpracovali.

#6

Lektorka Soňa Jonášová, Institut cirkulární ekonomiky

Cirkulární ekonomika je systém, který se snaží najít alternativu k současnému fungování společnosti, které je založeno na procesu „vytěžit, vyrobit, vyhodit“. To vede k plýtvání materiálem i energiemi. O tom, že je tento způsob fungování neudržitelný, i o tom, jak ho změnit, si povídáme s další lektorkou kurzu, paní Soňou Jonášovou, zakladatelkou a ředitelkou Institutu cirkulární ekonomiky.
Délka podcastu: 22 minut 50 sekund

přehrát podcast #6

#4

Lektorka Magdaléna Prunerová, vzdělávací společnost MgC Group, s.r.o

Pomáhá účastníkům kurzu při zlepšování měkkých dovedností. S účastníky se věnuje hlavně tématům projektový management, komunikace a prezentační dovednosti. V průběhu kurzu je provází zpracováním, prosazováním i odprezentováním jejich praktických projektů.
Délka podcastu: 16 minut 19 sekund

přehrát podcast #4

#2

Lektor Arne Springorum

Věnuje se ochraně klimatu a energetickému managementu. Informace k těmto tématům přináší i účastníkům kurzu. Unikátní je jeho přístup, který klade důraz na lidský faktor, jež je často opomíjen v tomto spíš technicky chápaném oboru.

Délka podcastu: 15 minut 52 sekund

přehrát podcast #2


#10

Bernard Bauer und René Harun, AHK Tschechien

Vyjádření vedení ČNOPK k průběhu a výsledkům prvních tří ročníkům kurzu Young Energy Europe v České republice. O realizovaných školeních a projektech hovoří Bernard Bauer, výkonný člen představenstva, a René Harun, zástupce výkonného člena představenstva a vedoucí projektu YEE při ČNOPK.
Délka podcastu: 16 minut 37 sekund
Jazyk: angličtina

přehrát podcast #10