Slůně – svět jazyků

Slůně – svět jazyků

Překlady a tlumočení

Překládáme více než 115 jazyků, i v různých jazykových kombinacích. Zvládneme překlady obecných i velmi odborných textů.

Zajišťujeme soudně ověřené překlady. Provedeme i jednoduché korektury již přeložených dokumentů.

Tlumočíme mluvené slovo v České republice i zahraničí. Tlumočíme obchodní jednání, školení zaměstnanců, v provozech a ve výrobních halách, také akce soukromého charakteru. Tlumočíme osobní jednání i telefonáty nebo např. Skype hovory. Klademe důraz na nejvyšší kvalitu tlumočnických služeb, proto vám rádi zařídíme i tlumočnickou techniku.

Kontakt:
Petr Pasek
+420-777 758 631
petr.pasek(at)slune.cz
www.slune.cz