Profil ČNOPK

Česko-německá obchodní a průmyslová komora (ČNOPK) podporuje již od roku 1993 prostřednictvím širokého portfolia služeb české podniky při vstupu na německý trh.

© DTIHK
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Z pověření německého ministerstva hospodářství nabízí českým a německým firmám rozsáhlou síť kontaktů a zastupuje jejich zájmy při komunikaci s politiky a veřejností.

Zahraniční hospodářské komory mají tři funkce:

Poskytovatel služeb pro podniky

Zahraniční hospodářské komory poskytují firmám z Německa a hostitelské země pod značkou "DEinternational" služby podporující jejich zahraniční obchodní činnost - v České republice prostřednictvím AHK Services, dceřiné společnosti ČNOPK.

Členská organizace

Zahraniční hospodářské komory kolem sebe koncentrují firmy, které se aktivně podílejí na bilaterálních obchodních vztazích. Právě tito členové propůjčují zahraničním hospodářským komorám hlas, když před politikou, ekonomikou a správními orgány obhajují podporu bilaterálních obchodních vztahů.

Oficiální zastoupení německého hospodářství

Zahraniční hospodářské komory jsou z pověření Spolkové republiky Německo centrálními aktéry při podpoře německého zahraničního obchodu. Dále zastupují německé hospodářské zájmy v hostitelských zemích, informují o Německu a propagují ho.

Síť zahraničních hospodářských komor

Německé zahraniční hospodářské komory (Auslandshandelskammern – AHK) nabízí své zkušenosti, kontakty a služby německým i zahraničním firmám na 150 místech v 93 zemích světa. Zahraniční hospodářské komory mají zastoupení ve všech zemích, které jsou pro německé hospodářství obzvlášť zajímavé. https://www.ahk.de/

Zahraniční hospodářské komory jsou v Německu úzce spojeny se sítí německých obchodních a průmyslových komor (Industrie- und Handels­kammern – IHK). Obchodní a průmyslové komory společně se zahraničními hospodářskými komorami podporují německé firmy při budování obchodních vztahů v zahraničí. https://www.ihk.de/

Zastřešující organizací obchodních a průmyslových komor je Německá obchodní a průmyslo­vá komora (Deutsche Industrie- und Handelskammer – DIHK), která zároveň koordinuje i celosvětovou síť zahraničních hospodářských komor. https://www.dihk.de/

Hlavní témata ČNOPK

ČNOPK se v současné době zaměřuje na šest hospodářsko-politických klíčových témat. Tato témata vycházejí z každoročních konjunkturálních průzkumů ČNOPK, ve kterých firmy a investoři hodnotí atraktivitu a konkurence­schopnost České republiky jako investiční lokality a opakovaně zdůrazňují potřebu změn právě v souvislosti s těmito tématy. Proto se ČNOPK těmto oblastem intenzivně věnuje a snaží se zprostředkovat konkrétní návrhy na zlepšení příslušným zástupcům politiky a veřejné správy.

 • Odborné vzdělávání orientované na praxi
 • Posilování právní jistoty
 • Příznivé podmínky pro výzkum a vývoj
 • Transparentnost, férová hospodářská soutěž a integrita 

Zastoupení ČNOPK

Česko-německá obchodní a průmyslová komora zastupuje různé organizace a instituce v České republice a Německu.

Veletržní společnosti

 • Messe Berlin
 • Spielwarenmesse Nürnberg
 • Veletrhy Brno, a.s.

Zastoupení spolkových zemí

 • Delegace bavorského hospodářství v České republice
 • Zmocněnec pro saské hospodářství z pověření Společnosti na podporu hospodářství Saska (Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH)

Další zastoupení

 • Německá turistická centrála
 • Germany Trade and Invest
 • Bayern Handwerk International
 • Landbell AG