Zastoupení ČNOPK

Česko-německá obchodní a průmyslová komora zastupuje různé organizace a instituce v České republice a Německu.

© Getty Images/tupungato

Delegace bavorského hospodářství v České republice

Delegace bavorského hospodářství při Česko-německé obchodní a průmyslové komoře (ČNOPK) je kontaktním místem pro bavorské firmy, které plánují vstoupit na český trh (první konzultace je bezplatná). Pomůžeme Vám i při hledání vhodných českých partnerských firem a při vyhledávání a poskytování informací o konkrétních investičních možnostech a projektech.

Více o možnostech rozvoje Vašeho podnikání v Bavorsku a v Česku se dozvíte na www.bavariaworldwide.de

Kontakt: Bernard Bauer, Obchodní zmocněnec Svobodného státu Bavorsko v ČR, tel.: +420 224 221 200

Bayern Handwerk International

Bayern Handwerk International GmbH je společnost na podporu exportu bavorských řemesel. BHI informuje a poskytuje poradenství bavorským řemeslnickým firmám a podporuje je při vstupu na nové trhy a při exportu zboží a služeb.

Česká republika a Bavorsko mezi sebou mají tradičně velmi dobré hospodářské vztahy. Česká republika je celosvětově na šestém místě v žebříčku nejdůležitějších obchodních partnerů Bavorska. V rámci EU je ČR čtvrtým nejdůležitějším obchodním partnerem Bavorska. Pro bavorské řemeslnické firmy představuje Česká republika třetí nejvýznamnější odbytový trh. To, že jsou firmy připravené využít nabízené šance, dokazuje i řada společných přeshraničních projektů v oblasti řemesla. 

Kontakt: Irena Novotná, Vedoucí Zastoupení Bayern Handwerk International v ČR, tel.: +420 737 271 690

Společnost na podporu hospodářství Saska

Společnost na podporu hospodářství Saska - Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH (WFS) byla založena v roce 1991 a je vlastní společností Svobodného státu Sasko. Česko-německá obchodní a průmyslová komora zastupuje od roku 2002 zájmy WFS v České republice

Hlavní činnosti

 • mezinárodní propagace Saska jako hospodářského regionu
 • poradenství potenciálních investorů při realizaci jejich investičních záměrů
 • podpora saských firmem při jejich exportních aktivitách
 • pomoc při navazovaní spolupráce s firmami mimo území Saska

Naše služby

 • pomoc při hledání kontaktů na českém trhu
 • podpora při navazování a udržování kontaktů mezi správou obou zemí
 • pravidelné informace o hospodářské situaci v Sasku a České republice
 • informace o možnostech spolupráce saských a českých firem
 • příprava a realizace odborných akcí
 • organizace aktivit na veletrzích

Kontakt: Lucie Paulíčková, tel. +420 221 490 315, mobil +420 604 299 483

 

Německá turistická centrála

Hlavním cílem Německé turistické centrály (Deutsche Zentrale für Tourismus - DZT) jsou rozmanité formy podpory destinace Německo. Tato organizace již více než 50 let prezentuje na zahraničních trzích Německo jako turistický cíl.

Síť DZT
Základem celkového provozu DZT, jejíž hlavní sídlo je ve Frankfurtu nad Mohanem, jsou jednotlivá zahraniční zastoupení. V současné době má tato organizace na 30 poboček po celém světě, jejichž úkolem je propagovat marketingovou značku "Turistická země Německo" a představit ji potenciálním návštěvníkům.

Zastoupení DZT v ČR funguje v Praze již od roku 1996 a spolu s Rakouskem, Maďarskem, Slovinskem a Slovenskem organizačně spadá pod Regional­management Südosteuropa.

Činnost
Aktivity DZT se zaměřují zejména na vytváření a pěstování obrazu Německa jako atraktivní destinace pro dovolenou, na zvýšení turistického ruchu a zvýšení devizových příjmů. Kromě těchto základních cílů si Německá turistická centrála vytyčuje každý rok cíle dílčí.

Zastoupení
K zastupování Německé turistické centrály se ČNOPK vrací po několikaleté pauze. Cílem převzetí záštity Česko-německé obchodní a průmyslové komory nad DZT je zejména využití synergie existující sítě partnerů a zvyšování efektivity propagace destinace Německo pomocí sjednocování zdrojů. Další informace o DZT najdete na www.germany.travel/cz

Další informace o DZT najdete na www.germany.travel/cz

Kontakt: Jan Pohaněl, tel.: +420 221 490 374, +420 733 610 318

Germany Trade & Invest

Germany Trade & Invest (GTAI) je společnost Spolkové republiky Německo pro podporu hospodářství. Společnost zajišťuje a vytváří pracovní místa a tím posiluje hospodářskou pozici Německa. Za pomoci více než 50 kanceláří po celém světě a sítě partnerských organizací podporuje Germany Trade & Invest německé podniky při jejich vstupu na zahraniční trhy, propaguje Německo jako místo pro podnikání a radí zahraničním firmám, které chtějí rozšířit svou podnikatelskou aktivitu na německý trh.

Spolupráce
Germany Trade & Invest disponuje sítí spolupracovníků v zemích po celém světě, kteří jsou v úzkém kontaktu s německými zahraničními obchodními a průmyslovými komorami (AHKs). V Praze pracuje korespondent GTAI se zaměřením na Českou republiku ve společné kanceláři s ČNOPK. To cenným způsobem zlepšuje možnosti při poskytování informací o trhu a analyzování obchodních příležitostí pro německé podniky. Tato spolupráce je soustavně prohlubována, aby němečtí vývozci a potenciální čeští investoři, kteří chtějí expandovat do Německa, měli k dispozici centrální kontaktní místo nabízející informace a cílené poradenství.

Informace
Aktuální informace o hospodářství České republiky a nejrůznější tržní a sektorové analýzy v německém jazyce najdete na www.gtai.de/tschechische-republik.

Kontakt: Gerit Schulze, zástupce GTAI pro Českou republiku, tel.: +420 233 234 101

Zastoupení přístavů Brémy a Bremerhaven

Pražská kancelář při ČNOPK má posílit pozici brémských přístavů na českém trhu. Prostřednictvím poradenství, odborných a networkingových akcí chce podpořit také česko-brémské hospodářství. „Co se kontejnerů týče, je Česko naším nejdůležitějším vnitrozemským partnerem v Evropě,“ shrnuje jednatel bremenports Robert Howe a dodává: „Do ČR máme tři přímé spoje pro kontejnerové vlaky a pražský vlakový terminál je pro vnitrozemskou kontejnerovou přepravu po Regensburgu druhý nejvýznamnější.“ Více v <link cz newsroom news news-detail cnopk-nove-zastupuje-bremske-pristavy _top>tiskové zprávě z 25. 2. 2019.

Kontakt: Peter Hrbik, Reprezentant přístavů Brémy a Bremerhaven v ČR, hrbik(at)dtihk.cz, Tel. +420 221 490 313

Zastoupení společnosti Landbell AG für Rückhol-Systeme

Od 1. května 2010 Česko-německá obchodní a průmyslová komora oficiálně zastupuje společnost Landbell AG für Rückhol-Systeme, druhý duální systém v Německu.

Landbell AG, nezávislý provozovatel systému pro evidenci, třídění a využití odpadů z obalů působící na německém trhu v oblasti zpracování odpadu, osvobozuje české firmy exportující do Německa od zákonné povinnosti zpětného odběru a využití odpadů z obalů podle německým právních předpisů regulujících způsob nakládání s obalovými odpady. Více informací v německém jazyce naleznete na https://www.landbell.de/

Výhody systému zpětného odběru Landbell AG

 • příprava kompletního řešení pro obalové produkty ze všech odvětví
 • cenově výhodný servis
 • dlouhodobá garance cen
 • profesionální řízení zpětného odběru a zpracování odpadu
 • transparentní systém zúčtování
 • doklady o řádném splnění povinností
 • kompletní servis a odborné poradenství

Kontakt: Hana Potůčková, tel.: +420 221 490 306

Czech Desk

Vrcholní zástupci Obchodní a průmyslové komory (IHK) Dortmund a Česko-německé obchodní a průmyslové komory (ČNOPK) podepsali 9. října 2009 v Praze dohodu o zřízení tzv. "Czech Desk". Cílem nového "Czech Desk" se sídlem v IHK Dortmund je prohloubení spolupráce mezi Českou republikou a Severním Porýním-Vestfálskem.

"Právě v době hospodářské krize je velmi důležité vytvářet a prohlubovat bilaterální kontakty. Chceme zintenzivnit dlouhou a výtečnou spolupráci s Česko-německou obchodní a průmyslovou komorou a podpořit firmy ze Severního Porýní-Vestfálska. Díky zřízení "Czech Desk" mají firmy z České republiky, Německa a především ze Severního Porýní-Vestfálska možnost profitovat z tohoto úzkého spojení mezi Dortmundem a Prahou a zajistit si tak dobrou pozici na zahraničních trzích."  Udo Dolezych, Prezident IHK Dortmund, při podepisování dohody o zřízení "Czech Desk" 

Možnosti spolupráce
"Severní Porýní-Vestfálsko je důležitým partnerem České republiky. Četné možnosti spolupráce se nabízejí hlavně v oblastech špičkových i jiných technologií, kde již ČNOPK s Dortmundem a jinými institucemi ze Severního Porýní-Vestfálska úzce spolupracuje. Jedná se především o Sympozium špičkových technologíí 2007 nebo German Days 2008, obojí v rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně. Od "Czech Desk" si slibujeme vytvoření nových kontaktů a další společné kroky. Zároveň nabízíme firmám ze Severního Porýní-Vestfálska centrální kontaktní místo pro všechny otázky týkající se hospodářství České republiky." Radomír Šimek, prezident ČNOPK 2009-2012 

Kontakt: Bernard Bauer, výkonný člen představenstva, tel.: +420 224 221 200