Česko a Sasko se zaměří na společný dodavatelský portál

23/04/2024

V Karlových Varech byl veřejnosti poprvé představen projekt “Glokalizace – globálně myslet, lokálně jednat”, který je realizován jako součást programu INTERREG Česko-Sasko 2021-2027. Zaměří se na posílení hospodářské spolupráce mezi malými a středními podniky (MSP), mezi hospodářskými komorami a dalšími institucemi činnými v česko-saském příhraničí. Hlavním cílem je vytvoření snadno ovladatelné digitální platformy, která umožní firmám především nabízet výrobky a služby, najít nové dodavatele a kooperační partnery.

V Karlových Varech se v polovině dubna sešli k diskusi zástupci MSP, spolků a hospodářských komor na zahajovacím workshopu projektu „Glokalizace“, aby diskutovali o obsahovém a funkčním vybavení platformy, která by sdružila podnikatele a instituce na obou stranách hranice.

„Česká republika je se svým obchodním obratem ve výši téměř 6,8 miliardy eur nejdůležitějším obchodním partnerem Saska v EU. Tímto projektem chceme přispět k jeho dalšímu rozšíření, zejména vytvořením a diverzifikací přeshraničních dodavatelských řetězců. Tím se také zvýší mezinárodní konkurenceschopnost malých a středních podniků v podporované oblasti. Od navazování a rozšiřování takových přeshraničních partnerství a hospodářské spolupráce očekáváme také další synergické efekty pro propojování podniků, institutů, sítí a klastrů, jakož i pro podporu práce v oboru," vysvětluje Thomas Horn, jednatel společnosti Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH (WFS).

„Jak ukazují průzkumy Česko-německé obchodní a průmyslové komory (ČNOPK), kvalita a spolehlivost místních dodavatelů je jedním z nejdůležitějších faktorů pro investory v dané lokalitě. Pro MSP je přitom obzvlášť náročné diverzifikovat dodavatelské řetězce a hledat nové dodavatele. Proto tuto aktivitu jako komora velmi rádi podpoříme“, zdůrazňuje René Harun, jednatel společnosti AHK Services, dceřiné společnosti ČNOPK.

Cílem projektu je usnadnit podnikům v česko-saském příhraničí přístup k novým trhům, partnerům a znalostem, a to prostřednictvím uživatelsky přívětivé digitální platformy.

Nový nástroj pomůže také institucím na podporu podnikání na obou stranách hranice v jejich každodenní práci. Platforma rovněž posiluje příhraniční region jako významnou lokalitu pro nearshoring a je řešením proti odchodu MSP z programového území, proti ztrátě pracovních míst v podporovaných regionech a proti odlivu mladých lidí z regionu.

V rámci série plánovaných meziodvětvových informačních a kooperačních akcí bude předvedeno praktické využití nové platformy a zainteresované strany mohou na společných, prakticky zaměřených workshopech a informačních schůzkách navázat nová partnerství a spolupráce. Projekt potrvá do konce června 2026 a je spolufinancován Evropskou unií.

Více info o projektu
Vedoucím partnerem projektu  je společnost Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH (WFS), projektovým partnerem pak AHK Services, dceřiná společnost ČNOPK. Dalšími přidruženými partnery jsou Obchodní a průmyslová komora Drážďany, Obchodní a průmyslová komora Chemnitz, Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje a MAS Český sever. Další informace na webu programu Interreg.

Publications on the topic

TZ 23.04.2024_INTERREG_Zahajovací workshop