Známe výherce „Ceny německého hospodářství 2023“. ČNOPK ocenila šest firem s vysokou přidanou hodnotou pro transformaci ekonomiky

15/11/2023

FOTOGALERIE POD TEXTEM

Česko-německá obchodní a průmyslová komora (ČNOPK), největší bilaterální hospodářská komora v ČR, vyhlásila v úterý vítěze prvního ročníku Deutscher Wirtschaftspreis| Ceny německého hospodářství. Firmy soutěžily ve třech kategoriích, další dvě získaly speciální cenu. V kategorii Energetická efektivita vyhrála se svojí myšlenkou nahrazování plastu myceliem firma myco. Hned dvě firmy se dělí o první místo v kategorii Digitalizace & Inovace, a to ostravský BioHealing a brněnský Codasip. Za Udržitelný rozvoj lidských zdrojů byla oceněna firma Dřevodílo. Speciální cenu „Udržitelná německá investice v ČR“ si odnesla firma SUSPA. Cenu Delegace bavorského hospodářství v České republice pak získala společnost Aimtec. Celou akcí provázela moderátorka Daniela Brzobohatá. Slavnostní udílení proběhlo 14. listopadu jako součást oslav jubilejního roku komory s mottem 30 Jahre #MehrWert | 30 let přidáváme hodnotu.

VÍTĚZOVÉ 2023

Transformace ekonomiky. To je alfa a omega aktuální hospodářské situace, na kterou se firmy musí dostatečně dobře připravit, aby ji mohly efektivně překlenout. Staré businessové vzorce přestávají platit, společnosti musí prokázat vysokou přidanou hodnotu (německy #MehrWert), přehodnotit svoji dosavadní strategii a být extrémně flexibilní.

Za inovativní postupy a agilní sílu jsme letos ocenili české firmy do 500 zaměstnanců, které vytvářejí onu přidanou hodnotu nejen pro česko-německé, ale i pro celé evropské hospodářství,“ říká Milan Šlachta, prezident ČNOPK. O výherci Ceny německého hospodářství rozhodla odborná porota složená z klíčových představitelů podniků a institucí českého a německého hospodářství.

Vítězem v kategorii Energetická efektivita je firma myco, která se soustředí na nahrazování plastových obalů biokompozitním materiálem z průmyslového odpadu a mycelia hub – bez jakýchkoli chemikálií. Spotřeba energie na výrobu je ve srovnání s jinými materiály výrazně nižší. A hlavně, celý obchodní model je založen na oběhovém hospodářství, které šetří zdroje. „Porota ocenila význam mladé společnosti, její netradiční, profesionální přístup k vývoji produktu a ambiciózní cíl zavést svůj obchodní model v širokém měřítku,“ uvádí porotkyně Eva Svobodová, ředitelka AMSP ČR.

Do kategorie Digitalizace & Inovace se přihlásil zdaleka nejvyšší počet firem. Cenu proto získaly hned dvě. Prvními oceněnými jsou ostravští vědci a vědkyně z BioHealing. Vyvinuli řadu léčivých přípravků regenerativní medicíny založených na 100% biologickém původu z lidské placenty. Tyto produkty znovu vytvářejí nebo nahrazují funkci původních tkání a hojí chronické rány. „Porota kvituje nový výzkumný přístup, včetně jeho implementace do konkrétního výrobku, který hraje v tomto segmentu biomedicínského trhu zásadní roli a mění pravidla hry,“ dodává Radek Jakubský, viceprezident Hospodářské komory.

Druhým vítězem této kategorie je brněnský designér čipů Codasip. V rekordně krátké době se Codasip z malého hardwarového startupu stal strategickou evropskou firmou, reagující na aktuální a budoucí potřeby trhu. „Český design čipů pro transformující se evropské ekonomiky vychází z vědecké práce a byl zformován do obchodního modelu v duchu transferu technologií. To jsou přesně ty kvality, které chceme v rámci Ceny německého hospodářství vyzdvihnout,“ vysvětluje rozhodnutí poroty Dr. Sara Borella.

Každý rok rozdávají mladým truhlářům stipendia a kufry plné nářadí, sponzorují soutěž Mistrovství ČR truhlářů a obzvláště chvályhodná je spolupráce s místními odbornými školami. Zkrátka přispívají k rozvoji lidských zdrojů v oblasti řemesel jako málokdo jiný. A to jsou důvody, proč firma Dřevodílo vyhrála v kategorii Udržitelný rozvoj lidských zdrojůNejde jen o vlastní zaměstnance, ale o budoucnost vzdělávání a řemesla,“ upřesňuje Jens Franke.

Zvláštní Cenu delegace Bavorského hospodářství v ČR si odnesla firma Aimtec. Roman Žák a Jaroslav Follprecht rozpoznali potenciál digitalizace mnohem dříve než většina ostatních. Propojili logistiku, výrobu, kvalitu a expedici s automatizačními technologiemi, lidmi a stroji především v automobilovém průmyslu, který je pro české a německé hospodářství nejdůležitější. „Velkou roli při rozhodování hrálo i to, že Aimtec každoročně pořádá mezinárodní konferenci Trendy v automobilové logistice, která se koná mj. ve spolupráci s Obchodní a průmyslovou komorou Regensburg,“ říká Ursula Heinzel z Bavorského ministerstva hospodářství, regionálního rozvoje a energetiky.

Ocenění Udržitelná německá investice v ČR si odnesla firma SUSPA působící v mnoha odvětvích, například v automobilovém průmyslu, a je jedním z největších poskytovatelů vývojových a systémových řešení pro zvedání, spouštění, naklápění a tlumení. Porota ocenila její investice do udržitelného zásobování obnovitelnou energií v českém závodě. Vůle je, plán byl dokončen, peníze jsou připraveny, realizaci ovšem blokují provozovatelé sítě s odkazem na síťovou infrastrukturu. SUSPA dokonce nesmí sama využívat vlastní udržitelně vyrobenou elektřinu. „Udělení ceny společnosti SUSPA má za cíl dosáhnout dvou věcí. Jednak ocenit její angažovanost a inspirovat další firmy. Na druhé straně chce porota vyslat signál politikům, aby odstranili překážky na cestě k zásobování energií budoucnosti,“ apeluje Bernard Bauer.

Cena pro vítěze je vyrobena z recyklovaného PET plastu, který byl vyloven z moře, a z kukuřičného škrobu. Modely dodala firma 3DDen.

Vítězové budou mít možnost navštívit Dům německého hospodářství v Berlíně (Haus der Deutschen Wirtschaft) a příležitost setkat se s významnými osobnostmi německého hospodářství. Dále získají podporu při expanzi na německý trh, včetně přístupu k největší byznysové komunitě v ČR. Navíc všechny přihlášené firmy získají členství v ČNOPK na rok zdarma.

Cena německého hospodářství se koná za podpory Spolkového ministerstva hospodářství a ochrany klimatu (BMWK) a pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

Prémiovými partnery výročí ČNOPK 30 Jahre #MehrWert | 30 let přidáváme hodnotu jsou: Svobodný stát Bavorsko, IHK Drážďany, Adastra, Borgers CS, Bosch Group CZ, Siemens CZ a Škoda Auto. Partnery jsou Fielmann CZ, Hochtief CZ, Lufthansa Group, Man Truck & Bus CZ, Pražská energetika a M2C. Mediálním partnerem akce jsou Hospodářské noviny a týdeník Ekonom.

Podpůrnými partnery Ceny německého hospodářství jsou Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky (AMSP ČR), CzechInvest, Hospodářská komora České republiky a další.

Více o Ceně německého hospodářství

Seznam finalistů    
Kategorie Energetická efektivita Myco s.r.o. (vítěz) www.myco.cz
  Flowbox s.r.o. www.flowbox.com
  Greenbuddies www.greenbuddies.eu  
Kategorie Digitalizace & inovace BioHealing s.r.o. (vítěz 1) www.biohealingeurope.eu
  Codasip (vítěz 2) www.codasip.com
  Aimtec (zvláštní cena) www.aimtecglobal.com
  AIKIT Digital www.aikitdigital.com
  BigHub s.r.o. www.bighub.cz
  LIKO-S, a.s. www.liko-s.cz
Kategorie Udržitelný rozvoj lidských zdrojů Dřevodílo (vítěz) www.drevodilo.cz
  Aspironix, s.r.o. www.aspironix.com
  Inbrait www.inbrait.cz
VÍTĚZOVÉ 2023    

Publications on the topic

TZ 15.11.2023 Známe výherce „Ceny německého hospodářství 2023“