Top Event
Top
Kopule ČNOPK
Czech-German Innovation Forum „New Trends and Innovations in the Field of Science“
Location
Kopule ČNOPK
Václavské náměstí 40 (vchod Štěpánská 65)
110 00
Praha 1 - Nové Město
Česká republika
Show place in map
Event Language
angličtina bez simultánního překladu
zdarma
Event Start
01/11/2023 · 13:00
Event End
01/11/2023 · 17:00

Rádi byste předběhli své konkurenty a byli o krok napřed? Chcete zlepšit svou pozici na trhu? Pak by mohla být naše akce určena právě vám.

Srdečně vás zveme na Czech-German Innovation Forum „New Trends and Innovations in the Field of Science“. Důraz bude kladen na nové trendy a inovace v oblasti vědy, ale také na výměnu zkušeností a navazování kontaktů.

Tato akce je pořádána ve spolupráci s centrem TransTech:

Slyšeli jste už o česko-německém centru excelence TransTech? Máte zájem o přeshraniční spolupráci? Zúčastněte se naší akce a my vám umožníme nahlédnout do zákulisí špičkových vědeckých pracovišť: Fraunhofer IWU, Fraunhofer IMWS, CXI TU Liberec.

  Program

12:30
13:00
13:10
13:30
13:45
14:10

Registrace a malé občerstvení
Uvítání
Úvodní řeč hostů z oblasti politiky a vědy
Představení centra excelence TransTech
Nejnovější výsledky z výzkumu
Možnosti financování CZ/DE spolupráce

14:30

Kulaté stoly a workshopy - Nejnovější poznatky od předních odborníků TransTechu v oblasti:

• Aditivní výroba (nové technologie a inovativní design)

Oddělení pokročilých technologií (tul.cz), Additive Fertigung - Fraunhofer IWU

• Lehké kompozitní materiály a kontrukce (obnovitelné suroviny, sendvičové konstrukce, vakuová infuze) Leichtbau und Faserverbundtechnik - Fraunhofer IWU, Biopolymers - Fraunhofer IMWS

• Průmysl 4.0 (IIoT, simulace a digitální dvojče, Big data, VR/AR realita)

Oddělení modelování procesů a umělé inteligence (tul.cz), Oddělení SW architektury a vývoje (tul.cz)

• Bioekonomika Biopolymers - Fraunhofer IMWS

16:00
17:00

Networking
Konec akce

Místo konání: Praha, ČNOPK: Václavské náměstí 40 (vchod Štěpánská 65), 110 00 Praha 1, Česká republika

Jazyk: angličtina bez simultánního překladu

Cena: zdarma

Kdo by se měl zúčastnit?
Vedoucí pracovníci a zástupci z oblasti rozvoje podnikání, výroby, výzkumu, vývoje a inovací, dále zástupci vývojových a vzdělávacích center a další zprostředkovatelé, zájemci z řad výzkumných pracovníků

 

Organizace a instituce

Fraunhofer IWU
Fraunhoferův institut pro obráběcí a tvářecí techniku IWU, zkráceně "Fraunhofer IWU", je institucí Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Výzkumná instituce je vedoucím institutem pro výrobu efektivně využívající zdroje a pracuje na inovacích v oblasti výrobních technologií v podnikatelských oblastech mobility, výrobních systémů a vědy o životě. Výzkumná práce je rozdělena do oblastí funkce a systémové integrace, výrobních systémů a automatizace výroby a procesní techniky. Ústav sídlí v Chemnitz a má další pobočky v Drážďanech, Lipsku, Wolfsburgu a Žitavě.

Fraunhofer IMWS
Fraunhoferův institut pro mikrostrukturu materiálů a systémů IMWS je neuniverzitní výzkumná instituce Fraunhoferovy společnosti pro podporu aplikovaného výzkumu v Halle (Saale). Fraunhoferův institut IMWS nabízí diagnostiku na základě mikrostruktury a vývoj technologií pro materiály, komponenty a systémy. Na základě svých klíčových kompetencí v oblasti analýzy mikrostruktury a návrhu materiálů na základě mikrostruktury zkoumá institut otázky funkčnosti a chování při použití, jakož i spolehlivosti, bezpečnosti a trvanlivosti materiálů používaných v různých oblastech trhu a podnikání, jako je elektronika, technologie plastů, chemický průmysl, energetické technologie a fotovoltaika, zdravotnictví nebo automobilová technika a dopravní technologie.

CXl TUL
Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace je výzkumné centrum, jedna ze součástí Technické univerzity v Liberci. Máme dlouhý název, a proto používáme jako ekvivalent zkratku CXI. Máme za sebou 12 let existence. Se stovkou výzkumných projektů řešených za rok patříme mezi nejúspěšnější výzkumná centra v ČR. Poskytujeme výzkumné a vývojové služby v oblasti nanomateriálů, strojírenství a softwarových řešení. Máme zkušené týmy a jedinečné technické vybavení a díky tomu umíme navrhnout nejlepší řešení. Děláme analýzy, vyvíjíme a vyrábíme prototypy, provádíme testy, zkoušky a měření v různých fázích vývoje. Spojujeme odborné znalosti a nové poznatky ze základního výzkumu a poskytujeme je ke konkrétnímu využití. Nejvíce spolupracujeme na inovacích s firmami a institucemi. Usilujeme o kvalitní vědu a výzkum, o rovné pracovní příležitosti pro ženy i muže, pro české i zahraniční výzkumníky a spolupráci v národním i mezinárodním kontextu. Kromě zpracování a využití nových pokročilých materiálů (zejména nanomateriálů) se ústav zaměřuje na vývoj a využití pokročilých strojírenských konstrukcí a technologií (zejména mechatronických systémů, pohonných jednotek atd.). Jednou z jeho priorit je aplikace výsledků výzkumu a jejich využitelnost v praxi.

 

O Hightech performance center Transtech
Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace TUL (CXI) a výzkumná společnost FRAUNHOFER (s pobočkami v Žitavě a Halle) spojily své síly a vytvořily Německo-české centrum pro vysoce výkonný výzkum a transfer technologií Transtech (HPCTT). Partnerství má tato hlavní témata: aditivní výroba, inteligentní materiály, lehké stavební technologie a průmysl 4.0 včetně automatizace. Hlavním cílem je zefektivnit výzkum a zajistit snadnou přenositelnost společných výsledků k průmyslovým partnerům na obou stranách hranice.

Martina Jaklová

Martina Jaklová

vedoucí
kompetenční centrum Energetika a životní prostředí / projekty

Informační leták: Czech-German Innovation Forum, Prag 01.11.2023